top of page

VOOR VERWIJZERS

Bij Stichting RecaP staat de mens centraal

DE MENS CENTRAAL
Bij ons staatde mens altijd centraal.

Bij Stichting RecaP staat de mens centraal! Het maken en verkopen van zaken is een “Means To An End” middel. Wij bieden een veilige, beschutte en leuke werkplek waar onze deelnemers zich kunnen ont-wikkelen. Dit betekent niet dat we hier alleen maar “aaien”. Desondanks staan zaken zoals jezelf veilig voelen, uit kunnen spreken, respect voor elkaar en humor hoog in het vaandel.

In samenspraak met de deelnemer en professional maken wij SMART afspraken aangaande de doelstellingen waar we samen aan werken. 

PROGRESSIE BOEKEN
progressie2.jpg

Ons doel is ten alle tijde progressie boeken. Zodra wij geen positieve impact meer hebben op onze deelnemers gaan we het gesprek aan met deelnemers en begeleider met als doel het vinden van een vervolgtraject elders. Wij zijn geen “reguliere dagbesteding”, onze deelnemers gaan ervaren dat ze leren en zich ontwikkelen. 

ONZE KRACHT
Onze kracht ligt in structuur en empathie.

Onze kracht ligt op het gebied van het aanbrengen van (werk-) structuur, algemene werknemersvaardigheden zoals het dragen van verantwoordelijkheden, het aangaan van collegiale confrontatie en communicatie, doorzettingsvermogen en het aanbrengen van dag/nachtritme (i.s.m. begeleidende instanties).

Bij Stichting RecaP hebben we geen doelgroepenbeleid. Wel beogen wij een gezonde mix van deelnemers die elkaar versterken en proberen we verschillende doelgroepen nader tot elkaar brengen door middel van het kweken van onderling begrip.

Meer weten? Bel ons voor een vrijblijvende rondleiding, een gesprek of voor het maken van een afspraak om (minimaal) twee dagdelen proef te draaien.

Iedereen met een indicatie Activerend Werk Arnhem of indicatie Dagbesteding vanuit RIBW en Reclassering LDH kan terecht bij Stichting RecaP.

bottom of page